Detta är DoUnity

DoUnity är en gemenskap av människor som är fria skapare av sitt eget liv. Fria att utveckla sig i sitt sökande och utförande av sin passion tillsammans med andra. Att söka och pröva sin livsväg här på jorden.

Vi är fria, respekterar och tar ansvar för oss själva och andra.

Tillsammans vill vi skapa möjligheter att börja bilda hållbara communities, en samhällsform som bygger på en enkel och demokratisk struktur med full insyn av alla. Varje medlem ska vara fri att utforska sitt livs väg och glädjeämnen ihop med andra. Och tillsammans bygger vi ett samhälle som vi alla vill vakna till varje morgon.

Syftet med DoUnity

Syftet med DoUnity är att skapa communities över hela landet. Gemenskaper som utgår från de lokala förutsättningarna och de människor som tillsammans skapar sitt community, sitt samarbete och lokal ekonomi.

Syftet är också att hitta och utveckla våra styrkor och drivkrafter för att kunna dela de med varandra och skapa en ny typ av totalt demokratiskt och fritt samhälle där vi gör det vi är bra på tillsammans med människor vi gillar att vara med. Samtidigt som vi följer naturliga och hållbara processer.

För att förtydliga så är INTE syftet med DoUnity att älta det som är fel i samhället. Vi bygger UPPÅT och FRAMÅT och fokuserar på våra styrkor och lösningar och att skapa resultat för ett bättre samhälle.

Vi håller god ton, accepterar oliktänkande och älskar vår nästa.

Naturliga processer styr livet

I DoUnity tror vi på livet genom naturliga processer inom och utom oss, och att bygga samhället utifrån naturens resurser och hållbarhet.

DoUnity står för naturlig läkning och innovation utifrån naturens lagar där varje individ inser att vi är alla en del av den natur och miljö vi lever i.

Vi bygger ett samhälle som respekterar varje individs suveränitet

DoUnity är till för alla som sympatiserar för mänsklig fri vilja, tar avstånd från överstatlighet, odemokratiska påtryckningsmetoder och masspåverkan. Den suveräna individens egna vilja och behov skall respekteras.

Vi tar avstånd ifrån hot, maktmedel, påtryckningar, övertalningar mm som kan användas till att påverka fria medborgare att göra val de i ett fritt tillstånd inte annars skulle göra.

Vi bygger med engagemang

När vi uppfyller tre av våra naturligt givna grundläggande behov skapas Engagemang. En känsla av tillhörighet, vilja att skapa och vara kreativ.

Behoven är:

  • Självbestämmande
  • Delaktighet
  • Kompetens

När vi upplever dessa tre komponenter presterar vi med mer glädje, blir mer kreativa och ökar känslan av mening.

DoUnity blir på det viset en plattform där vi skapar ett samhälle, där vi gör det vi är bra på och tycker om att göra tillsammans med dom vi gillar att hänga med.

Vi hjälper er fram

Vi hjälper er gärna med en workshop och materialet på den här hemsidan för att sätta en tydlig och engagerande struktur från början. En struktur som är öppen och fri för er att själva utveckla efter era egna behov.

Välkomna att engagera er och skapa en kärleksfull värld där vi utforskar livet i glädje och eget engagemang.

Henrik Perrin
Grundare

Bli en del av DoUnity du också!

Som medlem i DoUnity kan du tillsammans med andra börja ta konkreta steg mot att skapa en mer kärleksfull och hållbar värld. Låt dina unika gåvor och färdigheter göra skillnad!